Over

WIJ CREEREN
Wij ontwikkelen en beheren een aantrekkelijke groene omgeving voor veel verschillende mensen, in alle jaargetijden. We zorgen voor mogelijkheden om te genieten van rust of vertier, door in- of ontspanning. Centraal daarbij staat een goede balans tussen natuur en recreatie die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede komt.

Hoofddoelstelling
Recreatie Noord-Holland is dé organisatie die zorgt voor een brede variatie aan recreatieve activiteiten in een groene omgeving.

Organisatiedoelstellingen

1.  RNH heeft een gezonde, duurzame bedrijfsvoering
De vermogenspositie van RNH is minimaal gelijk aan het berekende benodigde weerstandsvermogen, zodat de organisatie goed kan meebewegen in veranderende marktomstandigheden.

RNH ziet marktkansen en speelt er op in door concrete ideeën voor te leggen aan opdrachtgevers en potentiële klanten.

RNH vindt duurzaamheid belangrijk. Dit blijkt uit haar streven om zo weinig mogelijk te verspillen en actief bij te dragen aan duurzame projecten. Hierbij is continu oog voor de kosten-/ kwaliteitverhouding en optimalisering van bedrijfsprocessen. Ook is er altijd aandacht voor milieuaspecten in de uitvoering van opdrachten en adviezen aan opdrachtgevers.

2. Medewerkers van RNH zijn gemotiveerd

De juiste medewerker op de juiste plaats in prettige werkomstandigheden.
De leidinggevenden geven richting en ondersteunen medewerkers adequaat.
RNH streeft naar een open cultuur gericht op samenwerking, eenheid en eigen verantwoordelijkheid.

3. Opdrachtgevers van RNH zijn tevreden
RNH maakt duidelijke afspraken met en legt verantwoording af aan opdrachtgevers.
RNH communiceert frequent en transparant met opdrachtgevers over activiteiten en resultaten.
RNH is deskundig, straalt vertrouwen en plezier uit en beweegt mee met veranderende omstandigheden.