Wie zijn wij

Onze dienstverlening
Recreatie Noord-Holland zorgt voor een optimale invulling van de recreatiebehoefte:

  • die aansluit bij de wensen van de recreant;
  • waarbij een goede balans tussen natuur en recreatie centraal staat;
  • die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede komt.

Onze diensten richten zich op beleid, realisatie en exploitatie van recreatie. Opdrachtgevers kunnen bij ons terecht voor:

1. Een integraal dienstenpakket
Hieronder verstaan we het hele proces van beleid > voorbereiding > realisatie en beheer.

2. Specifieke diensten
Tot deze specifieke diensten rekenen wij:

  • Advies: evenementenbeleid, financieel beleid, subsidiemanagement, veiligheidsplan, gebiedsontwikkelingsvisie
  • Realisatie: agrarisch beheer, financieel beheer, marketing en communicatie, handhaving openbare orde en veiligheid: toezicht en aanleg van nieuwe gebieden en recreatieve routestructuren
  • Exploitatie: werving en selectie van recreatieondernemers, werving evenementen, gebiedsmakelaar, onroerend goed beheer, beeldkwaliteitsplan

Ons management
Jos Gilliam, directeur
Rik Rolleman, manager Ontwikkeling
Henny Scholten, manager Realisatie 
Ruud Lubberts, manager Middelen