Wie zijn wij

Onze dienstverlening
Recreatie Noord-Holland zorgt voor een optimale invulling van de recreatiebehoefte:

  • die aansluit bij de wensen van de recreant;
  • waarbij een goede balans tussen natuur en recreatie centraal staat;
  • die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede komt.

Onze diensten richten zich op beleid, realisatie en exploitatie van recreatie. Opdrachtgevers kunnen bij ons terecht voor:

1. Een integraal dienstenpakket
Hieronder verstaan we het hele proces van beleid > voorbereiding > realisatie en beheer.

2. Specifieke diensten
Tot deze specifieke diensten rekenen wij:

  • Advies: evenementenbeleid, financieel beleid, subsidiemanagement, veiligheidsplan, gebiedsontwikkelingsvisie
  • Realisatie: agrarisch beheer, financieel beheer, marketing en communicatie, handhaving openbare orde en veiligheid: toezicht en aanleg van nieuwe gebieden en recreatieve routestructuren
  • Exploitatie: werving en selectie van recreatieondernemers, werving evenementen, gebiedsmakelaar, onroerend goed beheer, beeldkwaliteitsplan

Ons management
Jos Gilliam, directeur
Rik Rolleman, manager Programmasturing en vastgoed
Michael Omvlee, manager Beheer en Toezicht
Henny Scholten , manager Realisatie en communicatie
Annemiek Hoekstra, manager Middelen