RNH - Dit zijn wij

2023 Foto kantoor RNH // foto_kantoor_rnh_-_klein.jpg (41 K)

Recreatie Noord-Holland

Recreatie Noord-Holland (RNH) is opgericht in 2004, vanuit een verzelfstandigd team van de provincie Noord-Holland, als een Naamloze Vennootschap (NV) waarvan de aandelen 100% in handen zijn van de Provincie Noord-Holland. Wij zijn een uitvoeringsorganisatie voor vijf recreatieschappen. Daarnaast maken het Routebureau Noord-Holland en het evenementenbureau een belangrijk onderdeel uit van onze dienstverlening. De directeur/bestuurder is Jos Gilliam. Het centrale kantoor is gevestigd in Velsen-Zuid, in het recreatiegebied Spaarnwoude Park. Onze vijf beheerkantoren staan in onze recreatiegebieden van de vijf recreatieschappen:  

Meer over

Onze missie

Wij bieden plezier in een groene én waterrijke omgeving. Wij ontzorgen gemeenten, de provincie en terreinbeherende organisaties (TBO’s) in Noord-Holland. Met plezier ontwikkelen, beheren en exploiteren wij recreatie- en natuurgebieden & routes. Wij kunnen opdrachten integraal oppakken, van advies naar uitvoering, of desgewenst de focus leggen op specifieke onderdelen van het proces.

Onze visie

Wij houden tijdens het hele traject van advies tot uitvoering altijd rekening met:

 • De belangen van de opdrachtgever
  Door onze onafhankelijke positie onderbouwen wij de gevolgen van keuzes objectief met (onderzoeks)feiten
 • De natuur
  Wij koppelen keuzes aan mogelijkheden voor meer biodiversiteit en daarmee verbetering van de natuur(waarden)
 • De omgeving
  Omgevingsmanagement en (vormen van) participatie zijn onderdeel van onze werkwijze

Medewerkers in vergadering op kantoor Spaarnwoude Medewerkers in de inspiratieruimte, kantoor Spaarnwoude

[afbeeldingen: medewerkers in vergadering, in verschillende ruimtes op kantoor]

Onze opgaven

Wij focussen ons de komende jaren op het:

 1. aanbieden en ontwikkelen van recreatie
 2. meekoppelen van de huidige opgaven: energie, water, klimaat, stikstof en biodiversiteit
 3. inbedden van inclusiviteit in onze werkwijze

Gebiedsgerichte organisatie

Onze organisatie staat aan de basis van onze gebiedsgerichte werkwijze. Medewerkers uit verschillende teams werken integraal met elkaar samen aan (meerjaren)programma’s en projecten.

In onze recreatiegebieden werken wij met gebiedsteams waarin verschillende disciplines  vertegenwoordigd zijn: beheerders, vastgoedadviseurs, projectleiders, communicatieadviseurs, controllers en programma adviseurs. Door de kennis en ervaring van deze specialisten te combineren, zijn de gebiedsteams zeer efficiënt inzetbaar. De programmamanagers sturen de gebiedsteams aan samen met de managers gebiedsbeheer.

Het RNH-DNA

Onze kernwaarden - zorgzaamheid, vertrouwen, werkplezier, ontwikkelgericht en onbevangen - vormen samen ons DNA. Zo zijn wij, zo denken wij, zo doen wij.

 • Zorgzaamheid
  We hebben interesse én persoonlijke aandacht voor onze collega’s en opdrachtgevers. Zorgzaamheid zit in ons DNA.
 • Vertrouwen
  Er is volledig vertrouwen tussen medewerkers onderling en richting onze opdrachtgevers. We zijn eerlijk en nemen elkaar serieus. Dit komt tot uiting in ons handelen en dragen we actief uit.
 • Werkplezier
  Korte lijnen tussen collega’s en opdrachtgevers zorgen voor een aangename cultuur. Een vergaande mandatering stelt medewerkers in staat zelf te acteren en beslissen wanneer zij dat nodig vinden. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng en initiatief. We zijn betrokken, spreken onze waardering uit en motiveren elkaar. Samen zorgt dit voor werkplezier.
 • Ontwikkelgericht
  Onze medewerkers zijn initiatiefrijk, hebben verantwoordelijkheidsgevoel en zelfreflectie, wat nodig is voor een goed eigenaarschap. Dit maakt ons ontwikkelgericht; we blijven opdrachtgevers verbazen door het steeds een beetje beter te doen.
 • Onbevangen
  Wij adviseren opdrachtgevers op basis van expertise én authenticiteit. Wij geloven in onszelf en zijn oprecht. Deze onbevangenheid zorgt voor goed onderbouwde onafhankelijke adviezen.

2023 RNH Dit zijn wij // rnh_dit_zijn_wij_-_klein.jpg (35 K)

Mandaatregeling