Wie zijn wij

Onze dienstverlening
Recreatie Noord-Holland zorgt voor een optimale invulling van de recreatiebehoefte:
- die aansluit bij de wensen van de recreant;
- waarbij een goede balans tussen natuur en recreatie centraal staat;
- die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede komt.

Onze diensten richten zich op beleid, realisatie en exploitatie van recreatie. Opdrachtgevers kunnen bij ons terecht voor:

1. een integraal dienstenpakket
Hieronder verstaan we het hele proces van beleid > voorbereiding > realisatie en beheer.

2. specifieke diensten
Tot deze specifieke diensten rekenen wij:
Advies: evenementenbeleid, financieel beleid, subsidiemanagement, veiligheidsplan, gebiedsontwikkelingsvisie
Realisatie: agrarisch beheer, financieel beheer, marketing en communicatie, handhaving openbare orde en veiligheid: toezicht en aanleg van nieuwe gebieden en recreatieve routestructuren
Exploitatie: werving en selectie van recreatieondernemers, werving evenementen, gebiedsmakelaar, onroerend goed beheer, beeldkwaliteitsplan

Ons management
Jos Gilliam, directeur
Rik Rolleman, manager Programmasturing en vastgoed
Michael Omvlee, manager Beheer
Henny Scholten , manager Realisatie en communicatie
Arie Teeuw, manager Middelen