Nieuwe wandelbrug over ’s-Gravelandsevaart

Publicatiedatum: 15 april 2019

Over de ’s-Gravelandsevaart, tussen ’s-Graveland en Ankeveen, is een nieuwe wandelbrug gerealiseerd.

De brug vult een ontbrekende schakel in het Noord-Hollandpad in en maakt verschillende andere wandelroutes en ommetjes mogelijk.

De brug ligt tegenover het landgoed Boekesteyn en verbindt de paden over het landgoed met een wandelroute door de Stichtsch-Ankeveensche Polder. In het verleden heeft hier een trekpontje gelegen, maar dat is weggehaald omdat de onderhoudskosten te hoog werden.

Vanuit het Programma Groene Uitweg heeft de provincie Noord-Holland eind 2016 opdracht gegeven aan Recreatie Noord-Holland NV om de haalbaarheid van een vaste oeververbinding te onderzoeken.

Na verschillende gesprekken met de gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten en omwonenden is in de loop van 2017 de locatie voor de brug bepaald. Tevens is een kostenraming opgesteld en een dekkingsplan. De provincie Noord-Holland heeft een subsidie van ruim 90% toegezegd, de overige kosten worden betaald door de gemeente Wijdemeren.

De realisatie van de brug is vervolgens opgepakt door de gemeente Wijdemeren. De gemeente heeft Recreatie Noord-Holland NV ingehuurd om de projectleiding te verzorgen.

Een beslispunt was nog het ontwerp van de brug. Vanwege de ligging in de landgoederenzone van ’s-Graveland is gezocht maar een ontwerp dat hierbij zou passen. Het adviesbureau ipvDelft heeft een ontwerp gemaakt dat voorziet in een ranke getoogde stalen brug, die in één overspanning over de vaart ligt. Na raadpleging van de omwonenden is het ontwerp definitief gemaakt en is opdracht gegeven aan Aannemersbedrijf Damsteegt uit Meerkerk om de brug te bouwen.

Begin maart 2019 is de brug opgeleverd. Op 10 april 2019 is de brug feestelijk geopend door gedeputeerde J. Bond van de provincie Noord-Holland en wethouder J.J. de Kloet van de gemeente Wijdemeren.


Meer nieuws