Handtekeningen bezegelen start Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland

Publicatiedatum: 3 december 2020

Het gloednieuwe Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland staat in de steigers!

Zes gemeenten en vier natuurbeheerorganisaties, allen opdrachtgevers en financiers van het wandelnetwerk, ondertekenden onlangs de samenwerkingsovereenkomst. Het is het startschot voor de realisatie van het grootste regionale routenetwerk binnen het provincie-brede Wandelnetwerk Noord-Holland. Recreatie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het uitgestrekte wandelgebied. 

Ondertekening op afstand

Normaliter vindt een ondertekening tijdens een feestelijke bijeenkomst plaats. De coronamaatregelen maakten dat de partijen, ieder binnen de eigen kantoormuren, een handtekening plaatsten. De collectetoer ging langs de wethouders van de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Velsen, Heemstede, Zandvoort, de burgemeester van Bloemendaal en de regiodirecteuren van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en PWN. Zij zijn de beheerders van veel natuurgebieden in de regio. Alle partijen hechten belang aan een spreiding van de recreatiedruk op de natuurgebieden. Ook de Provincie Noord-Holland beoogt een goede benutting van de recreatiemogelijkheden in de hele provincie.

Financiering

De totale kosten voor het wandelnetwerk Zuid-Kennemerland bedragen zo’n € 617.000. De Provincie Noord-Holland financiert  € 341.000 van de realisatiekosten van het netwerk inclusief Toeristische Overstappunten (TOP’s). De gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Zandvoort, Bloemendaal, Velsen en Heemstede betalen samen de overige kosten: € 276.000. 

Omvangrijk wandelnetwerk

Het 586 kilometer lange netwerk verbindt bestaande ommetjes en langere wandeltrajecten tot één groot wandelgebied. Het loopt van Zandvoort tot de westkant van Amsterdam en van Haarlem tot Nieuw-Vennep. Er komen 405 keuzepunten, negen kilometer nieuw te ontwikkelen boerenlandpaden en acht Toeristische Overstappunten. Deze TOP’s zijn opvallend groenblauwe informatiezuilen waarop fiets-, wandel- en vaarroutes in de omgeving vermeld staan. Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland sluit aan op omringende wandelnetwerken van o.a. Midden-Kennemerland, Amsterdam Amstelland en Duin- en Bollenstreek.

Winkel open tijdens de verbouwing

Voordat wandelaars kunnen genieten van dit nieuwe wandelnetwerk moet er nog veel gebeuren. Het schetsontwerp van alle wandelroutes moet omgezet naar een definitief ontwerp. Recreatie Noord-Holland bereidt daarna de aanbesteding van de herinrichting voor, waarna een aannemer in het najaar van 2021 start met de inrichting van het wandelnetwerk. Nieuwe routemarkeringen en keuzepuntpalen van wandelnetwerk Noord-Holland vervangen dan de bestaande markeringen in de gebieden van de vier natuurbeheerders, inclusief het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Tot die tijd kunnen wandelaars gebruik blijven maken van de huidige wandelroutes met de bijbehorende routemarkeringen.

Meer informatie over het wandelnetwerk Noord-Holland op www.wandelnetwerknoordholland.nl


Meer nieuws