Hans Schipper opent naar hem vernoemd wandelpad

Publicatiedatum: 5 oktober 2020

Op 3 oktober heeft Hans Schipper, oud-gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, zijn eigen wandelpad geopend.

Samen met voorzitter van de Raad van Commissarissen van Recreatie Noord-Holland, Karin van Bijsterveld, onthulde hij het naambord. Schipper heeft zich tijdens zijn loopbaan voor recreatie in de provincie en als lid van de RvC van RNH zeer verdienstelijk ingezet. Als dank bood Recreatie Noord-Holland hem bij zijn afscheid een persoonlijke vernoeming van een bijzonder tracé uit het Noord-Hollandpad aan.

Onderdeel Noord-Hollandpad

Het Hans Schipperpad ligt in de Bovenkerkerpolder van Amstelveen en is onderdeel van het Noord-Hollandpad. Dit is een  langeafstandswandelpad van 284 km tussen Texel en Huizen via de binnenlanden van Noord-Holland. Als groot liefhebber van wandelpaden en het maken van verbindingen was Hans Schipper de grondlegger van het Noord-Hollandpad. ‘Wil je mensen verbinden met de wandelmogelijkheden in de provincie, dan moet je daar de voorzieningen voor bieden’, aldus Schipper.

Boerenlandpad

Het Hans Schipperpad ligt in een van de rijkste weidevogelgebieden van Nederland en grenst aan de Middenweg, ook bekend als de Vlinderboulevard. Het 1.344 meter lange Schipperpad is een zogenaamd boerenlandpad, dat valt onder de boerenlandpadregeling van de Provincie Noord-Holland. Dit pad is eigendom van agrariër Jan Wesselingh, die ruim 16 jaar al een boerenlandpadcontract heeft met de Provincie. Recreatie Noord-Holland voert in opdracht van de provincie de boerenlandpadregeling uit.

Nieuw wandelnetwerk Amstelland

Begin volgend jaar maakt het naar Schipper genoemde boerenlandpad onderdeel uit van het nieuwe wandelnetwerk Amstelland. Een ongeveer 300 km lang netwerk, deels gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland, deels door Groengebied Amstelland, gemeente Uithoorn, Aalsmeer en het Amsterdamse Bos.


Meer nieuws