Beheer routenetwerken Kop van Noord-Holland in een hand

Publicatiedatum: 15 januari 2020

Op 15 januari tekenden de wethouders van de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon een overeenkomst met Recreatie Noord-Holland voor het beheer van routenetwerken in de Kop van Noord-Holland

Hiermee komt het beheer van de routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen samen met het beheer van de Toeristische Overstappunten (TOP’s) bij een organisatie te liggen.

Het gaat totaal om 1270 kilometer wandel- (602), fiets- (509) en vaarnetwerken (159) en 7 TOP’s in de drie genoemde gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De partijen zijn een beheerovereen-komst voor de routenetwerken overeengekomen tot en met 2022.

Eenvoudiger en overzichtelijker
Het beheer van de netwerken voor fietsen en wandelen was eerder ondergebracht bij de drie gemeenten. Zij maakten hiervoor elk hun eigen afspraken met aannemers. Nu het beheer van alle netwerken in een hand is komen te liggen, is zowel afstemming als uitvoering veel eenvoudiger en overzichtelijker geworden. De gemeente hoeft alleen maar met Recreatie Noord-Holland te schakelen, die de eventuele knelpunten in het veld oplost.

Controle en inspiratie
Het beheer van de netwerken bestaat voornamelijk uit het controleren van de routemarkering. Dit gebeurt 1 keer per jaar. Naast deze controlewerkzaamheden hoort ook het oplossen van meldingen verspreid over het hele jaar tot de beheertaken van Recreatie Noord-Holland. Inspiratie voor routes waaronder die in de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon is te vinden via www.recreatienoordholland.nl/routes.

Fotobijschrift: Op de foto ondertekenen Jos Gilliam, directeur Recreatie Noord-Holland, Heleen Keur, wethouder van de gemeente Den Helder, Hans Heddes, wethouder van de gemeente Schagen en Theo Groot, wethouder van de gemeente Hollands Kroon de beheerovereenkomst voor de routenetwerken in de Kop van Noord-Holland.

Fotograaf: Emily Oosterom


Meer nieuws