Kerncijfers

Kerncijfers Recreatie Noord-Holland

2016

 

 

Medewerkers

 

Aantal medewerkers in fte

77

Aantal medewerkers

87

Verzuimpercentage

4,8%

Resultaat per fte

7.156

 

 

Liquiditeitsratio's

 

Current ratio = vlottende activa/vlottende passiva

3,09

 

 

Solvabiliteit

 

Eigen vermogen/balanstotaal

64%

 

 

Rentabiliteit

 

Rentabiliteit eigen vermogen = resultaat/gemiddeld eigen vermogen x 100%

-15%

Rentabiliteit totaal vermogen = resultaat/gemiddeld totaal vermogen x 100%

-11%

 

 

Reguliere dienstverlening

 

Aantal recreatieschappen volledige dienstverlening

5

Voor recreatieschappen beheerde oppervlakte in hectaren*

5.304

waarvan groot water in hectaren

1.213

Aantal overheden, deelnemers recreatieschappen

28

Totaal kosten recreatieschappen (in € x 1000)

16.793

Exploitatie opbrengsten recreatieschappen (in € x 1000)

6.095

Financiële baten recreatieschappen (in € x 1000)

55

 

 

Inkomsten uit projecten derden (in € x 1000)

872

 *inclusief tijdelijk- en overgangsbeheer