Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. Bovendien staat de Raad de bestuurder met advies terzijde. De taken en verantwoordelijkheden van de RvC staan in de statuten van Recreatie Noord-Holland met nadere uitwerking in het Reglement van Raad van Commissarissen Recreatie Noord-Holland NV. Mevrouw K. van Bijsterveld is voorzitter van de RvC. De andere raadsleden zijn mevrouw H.B.P Elbers en de heer B. van Spréw.

Samenstelling

Mw  Mr. K. van Bijsterveld
President-commissaris

 2023 Foto Karin van Bijsterveld // foto_2_karin_van_bijsterveld_-_klein.jpg (28 K)

Zitting per 13 juni 2018

Nationaliteit: Nederlandse

Functie: Zelfstandig advocaat in de
kostenmaatschap Houtsmuller Boitelle
advocaten, gevestigd te Hilversum. 
Eerste Kamerlid van de fractie JA21 

 

Nevenfunctie(s)

Voorzitter Stichting Waarborgfonds Sport (tot juli 2022)
Voorzitter NLActief
Lid Topteam Sportinnovator

H.B.P. Elbers
Commissaris

2023 Foto Herke Elbers // foto_herke_elbers_-_rvc_-_klein.jpg (16 K) 

Zitting per 1 januari 2020

Nationaliteit: Nederlandse

Functie: Directeur Veiligheid, Gemeente
Den Haag

Nevenfunctie(s)

Voorzitter Raad van Toezicht HvO Querido, dak-en thuislozenopvang en beschermd wonen
Lid Raad van Toezicht Stichting Orion, speciaal openbaar primair en voortgezet onderwijs
Lid stichtingsbestuur Ringeling-Ravoo(ANBI). Doel: ondersteuning van kinderen in armoede

B. van Spréw
Commissaris

2023 Foto Bas van Spréw // foto_bas_van_sprw_-_rvc_-_klein.jpg (44 K)

Zitting per 1 maart 2023

Nationaliteit: Nederlandse

Functie: Directeur Hogeschool Inholland, Amsterdam. Directeur domein Creatieve Business

Nevenfunctie(s)

Voorzitter Eindhovense Cultuurraad, voorzitter RvT Muziekschool Amsterdam en Muziekschool Amsterdam Noord,  bestuurslid Stichting DOE 21, lid RvT Amsterdam Sinfonietta en bestuurslid Kennisnetwerk Amsterdam.