Kerncijfers

Kerncijfers Recreatie Noord-Holland

2020

 

 

Medewerkers

 

Gemiddeld aantal medewerkers in fte

79

Gemiddeld aantal medewerkers

90

Verzuimpercentage

5,5%

Resultaat per fte in €

189 

 

 

Liquiditeitsratio's

 

Current ratio = vlottende activa/vlottende passiva

2,98

Quick ratio = vlottende activa excl. voorraden/vlottende activa

2,98

Solvabiliteit = eigen vermogen/balanstotaal

65%

 

 

Rentabiliteit

 

Rentabiliteit eigen vermogen = resultaat/gemiddeld eigen vermogen x 100%

0,5%

Rentabiliteit totaal vermogen = resultaat/gemiddeld totaal vermogen x 100%

0,3%

 

 

Reguliere dienstverlening

 

Aantal recreatieschappen volledige dienstverlening

5

Voor recreatieschappen beheerde oppervlakte*

41,29 km

waarvan groot water

12,12

Aantal overheden, deelnemers recreatieschappen

27

Totaal kosten recreatieschappen in €

22.497.044

Subsidies en bijdragen in €

2.701.886

Financiële baten recreatieschappen in €

-

 

 

Inkomsten uit projecten derden in €

618.249

 *inclusief tijdelijk- en overgangsbeheer