Kerncijfers

Kerncijfers Recreatie Noord-Holland

2018

 

 

Medewerkers

 

Gemiddeld aantal medewerkers in fte

79

Gemiddeld aantal medewerkers

89

Verzuimpercentage

3,6%

Resultaat per fte

1.883

 

 

Liquiditeitsratio's

 

Current ratio = vlottende activa/vlottende passiva

4,59

 

 

Solvabiliteit

 

Eigen vermogen/balanstotaal

0,72

 

 

Rentabiliteit

 

Rentabiliteit eigen vermogen = resultaat/gemiddeld eigen vermogen x 100%

4%

Rentabiliteit totaal vermogen = resultaat/gemiddeld totaal vermogen x 100%

23%

 

 

Reguliere dienstverlening

 

Aantal recreatieschappen volledige dienstverlening

5

Voor recreatieschappen beheerde oppervlakte*

42,66km

waarvan groot water

12,12

Aantal overheden, deelnemers recreatieschappen

27

Totaal kosten recreatieschappen in €

18.412.712

Exploitatie opbrengsten recreatieschappen in €

3.565.589

Financiële baten recreatieschappen in €

54.108

 

 

Inkomsten uit projecten derden in €

1.127.953

 *inclusief tijdelijk- en overgangsbeheer