Kerncijfers

Kerncijfers Recreatie Noord-Holland

2019

 

 

Medewerkers

 

Gemiddeld aantal medewerkers in fte

80

Gemiddeld aantal medewerkers

90

Verzuimpercentage

7,07%

Resultaat per fte

-7.361

 

 

Liquiditeitsratio's

 

Current ratio = vlottende activa/vlottende passiva

3,79

Quick ratio = vlottende activa excl. voorraden/vlottende activa

3,79

Solvabiliteit = eigen vermogen/balanstotaal

0,67

 

 

Rentabiliteit

 

Rentabiliteit eigen vermogen = resultaat/gemiddeld eigen vermogen x 100%

-17%

Rentabiliteit totaal vermogen = resultaat/gemiddeld totaal vermogen x 100%

-12%

 

 

Reguliere dienstverlening

 

Aantal recreatieschappen volledige dienstverlening

5

Voor recreatieschappen beheerde oppervlakte*

41,29 km

waarvan groot water

12,12

Aantal overheden, deelnemers recreatieschappen

27

Totaal kosten recreatieschappen in €

22.654.654

Exploitatie opbrengsten recreatieschappen in €

3.879.720

Financiële baten recreatieschappen in €

36.625

 

 

Inkomsten uit projecten derden in €

775.617

 *inclusief tijdelijk- en overgangsbeheer