Kerncijfers

Kerncijfers Recreatie Noord-Holland

2017

 

 

Medewerkers

 

Aantal medewerkers in fte

78

Aantal medewerkers

87

Verzuimpercentage

4,5%

Resultaat per fte

1.738

 

 

Liquiditeitsratio's

 

Current ratio = vlottende activa/vlottende passiva

3,59

 

 

Solvabiliteit

 

Eigen vermogen/balanstotaal

0,66

 

 

Rentabiliteit

 

Rentabiliteit eigen vermogen = resultaat/gemiddeld eigen vermogen x 100%

4%

Rentabiliteit totaal vermogen = resultaat/gemiddeld totaal vermogen x 100%

2%

 

 

Reguliere dienstverlening

 

Aantal recreatieschappen volledige dienstverlening

5

Voor recreatieschappen beheerde oppervlakte in hectaren*

4.093

waarvan groot water in hectaren

1.212

Aantal overheden, deelnemers recreatieschappen

27

Totaal kosten recreatieschappen (in € x 1000)

17.068

Exploitatie opbrengsten recreatieschappen (in € x 1000)

7.004

Financiële baten recreatieschappen (in € x 1000)

55

 

 

Inkomsten uit projecten derden (in € x 1000)

1.329

 *inclusief tijdelijk- en overgangsbeheer