Andere activiteit kiezen?

Monumentenroute Westzaan (15 km)

In westzaan zijn talrijke monumentale panden. Als u deze route volgt komt het verleden van Westzaan helemaal naar boven.

Deze route brengt je langs de vele oude monumenten in Westzaan en laat je de rijke historie zien.

Water en weilanden overheersen dit veenweidegebied. Dit is ideaal voor weidevogels, zoals de grutto. Eenden- en reigersoorten zijn hier talrijk aanwezig. Tussen het riet hoor je vele soorten rietvogels. Daarboven vliegen verschillende soorten roofvogels. Zij azen vooral op de kleine zoogdieren die hier leven, zoals muizen, hazen en marterachtigen.

De cultuur staat in het teken van de echte Hollandse oudheid wat door de mens gemaakt is.

De historie is zeer rijk. Duizenden jaren geleden was de Zaanstreek een moerasbos waar bijna geen mensen waren. Rond het jaar 650 voor Christus begonnen de eerste boeren akkers aan te leggen en de bossen uit te rooien. Door de stijging van het water werd bewoning op een gegeven moment niet meer mogelijk. Pas in de 10e eeuw was dit weer mogelijk. Er werden bomen gekapt en sloten gegraven. Het daardoor verkregen land werd gebruikt voor akkerbouw. In deze tijd is Westzaan ontstaan. Latere stijging van het water maakte akkerbouw duur en daarom werd het land in weiland omgezet en werden bewoners gedwongen om dijken te bouwen. In de 14e en 15e eeuw werden de dijken steeds dichter bewoond en werden molens gebouwd tegen het nog steeds stijgende water. Na de strijd tegen de Spanjaarden tussen 1572 en 1575 verrezen diverse soorten molens, zoals houtzaagmolens, en bloeide de scheepsbouw op. In deze tijd is de typische Zaanse bouwstijl ontwikkeld die gekenmerkt wordt door groen geverfde houten huizen met soms uitbundig houtsnijwerk. Een aantal van deze oude gebouwen zijn nog grotendeels intact. Deze fietsroute leidt u langs deze oude monumenten en bezienswaardigheden in en rond Westzaan.

Locatie